Disclaimer

AUTEURSRECHT
Het auteursrecht op teksten en beeldmateriaal van deze website (alle elektronische gegevens, vallend binnen de domeinnaam svenbruekers.nl) berust bij prof. dr. van der Lei. Het materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Prof. dr. van der Lei, informatie van deze website (zoals o.a. teksten, afbeeldingen, filmmateriaal en html-codes) op welke wijze dan ook te gebruiken, op te slaan of te verspreiden.
AANSPRAKELIJKHEID
Hoewel de makers en auteurs van deze website grote aandacht hebben besteed aan het zorgvuldig samenstellen van de inhoud, is het mogelijk dat de website onjuistheden bevat. Het gebruik van deze website en materiaal ervan geschiedt dan ook voor eigen risico van de gebruiker. Prof. dr. B van der Lei kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het aangeboden materiaal op deze website. De inhoud van deze website kan ieder moment zonder kennisgeving aangepast, geüpdatet en/ of gewijzigd worden.